• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Konuo Electronics Co., Ltd

5th Floor Building ANo.9 Tai Ping Li Street, Jiaoxin,

Shijing Baiyun Dist. 51000 Guangzhou, China.

TEL: +86-20-23334670

CELL: +86-159 8917 9102

EMAIL: konuo@konuo.com

           snow@konuo.com 

Website: www.konuo.com

             www.konuo.com.cn

 
 

All rights reserved@Konuo Electronics Co., Ltd

E-mail: konuo@konuo.com

ر

QQ

Skype

MSN